Unit Psikologi dan Kaunseling

/Unit Psikologi dan Kaunseling
Unit Psikologi dan Kaunseling 2019-01-25T15:49:40+00:00

UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING

MASNI MD HASIM

Pegawai Psikologi Kanan S44

MASNI MD HASIM

masni@usim.edu.my
06-798 6141

FADHILAH OTHMAN

Pegawai Psikologi Kanan S44

FADHILAH OTHMAN

dila@usim.edu.my
06-798 6142

NUR FARHANA SULAIMAN

Pegawai Psikologi S41

NUR FARHANA SULAIMAN

hana@usim.edu.my
06-798 6143

MUHAMMAD ZULFADLI SHAHBUDIN

PSH S41

MUHAMMAD ZULFADLI SHAHBUDIN

m.zulfadli@usim.edu.my
06-798 6145

NURNADIA MOHD NAWAI

Pembantu Tadbir N19

NURNADIA MOHD NAWAI

nadainawai@usim.edu.my
06-798 6144

SITI HAWA MAT YUNAN

PSH N19

SITI HAWA MAT YUNAN

hawayunan@usim.edu.my
06-798 6144