Bahagian Pembangunan dan Kebajikan Pelajar (BPKP)

/Bahagian Pembangunan dan Kebajikan Pelajar (BPKP)
Bahagian Pembangunan dan Kebajikan Pelajar (BPKP) 2023-09-22T17:05:14+00:00

SEKSYEN KEPIMPINAN

SHARRAZMI ANAS
SHARRAZMI ANASsharrazmi@usim.edu.my | 06-798 6167
MUNA HAYAATI MOHD ALWI
MUNA HAYAATI MOHD ALWImunahayaati@usim.edu.my | 06-798 6159
MOHD SYAFIQ KAMAL MOHD ISWAN
MOHD SYAFIQ KAMAL MOHD ISWANpej.upk2@usim.edu.my | 06-798 6155

SEKSYEN KESUKARELAWANAN

MOHD. FAZHIRUDDIN KAMARUDDIN
MOHD. FAZHIRUDDIN KAMARUDDIN fazhi@usim.edu.my | 06-798 6153
IRWAN EFFENDY ABU BAKAR
IRWAN EFFENDY ABU BAKARpej.jppf1@usim.edu.my | 06-798 6159
MOHD SYAFIQ KAMAL MOHD ISWAN
MOHD SYAFIQ KAMAL MOHD ISWANpej.upk2@usim.edu.my | 06-798 6155

SEKSYEN PENAJAAN, KEBAJIKAN DAN TATATERTIB

KHAIRUNNISA ISMAIL
KHAIRUNNISA ISMAIL khairunnisa.ismail@usim.edu.my | 06-798 6151
SYARIFFAH ZIELA SURADI
SYARIFFAH ZIELA SURADIziela@usim.edu.my | 06-798 6159