Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni)

/Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) 2019-01-31T11:28:14+00:00

Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni)

PROF. MADYA DR. MOHD RUSHDAN BIN MOHD JAILANI

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PROF. MADYA DR. MOHD RUSHDAN BIN MOHD JAILANI

tnc.hep@usim.edu.my

06-798 8017

MARWAN TAHIR

Penolong Pendaftar Kanan

MARWAN TAHIR

marwan@usim.edu.my
06-798 6005

SITI RAHAYU SAMIAN

Setiausaha Pejabat

SITI RAHAYU SAMIAN

 su.tnchep@usim.edu.my
06-798 8017