Petikan Kaedah-kaedah Tatatertib Pelajar 2009

/Petikan Kaedah-kaedah Tatatertib Pelajar 2009
Petikan Kaedah-kaedah Tatatertib Pelajar 2009 2018-10-05T11:18:35+00:00

PETIKAN KAEDAH-KAEDAH TATATERTIB PELAJAR 2009


PERKARA

PETIKAN KAEDAH-KAEDAH TATATERTIB PELAJAR 2009
MEROKOK

Pelajar dilarang merokok ketika berada di kawasan kampus. Perkara tersebut telah disebut di dalam kaedah merujuk seperti berikut :

 
KEBERSIHAN DI DALAM KAMPUS

Pelajar tidak dibenarkan membuat kekotoran tidak kira di mana ketika berada di dalam kawasan kampus. Petikan kaedah tersebut jelas menerangkan maksudnya :

 
MEMBUAT BISING

Pelajar dilarang membuat bising sehingga boleh mengganggu ketenteraman orang lain ketika berada di dalam kawasan kampus. Perkara tersebut telah termaktub merujuk kepada kaedah berikut :

TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT TIDUR DI DALAM KAMPUS

Pelajar tidak dibenarkan untuk tidur di mana-mana kawasan seperti di bawah tangga atau tempat terbuka ketika berada di dalam kawasan kampus. Petikan kaedah tersebut jelas menunjukkan maksudnya :

 
PAKAIAN PELAJAR

Pelajar dikehendaki mematuhi Etika Berpakaian Pelajar sepanjang berada di dalam kawasan kampus. Perkara tersebut boleh merujuk kepada petikan kaedah seperti berikut :

KEINGKARAN

Pelajar dilarang melanggar apa-apa peraturan atau ingkar dengan arahan yang diberikan oleh Pegawai atau Pekerja Universiti seperti yang telah termaktub di dalam petikan kaedah tersebut :