Moto, Falsafah, Visi, Misi dan Objektif

/Moto, Falsafah, Visi, Misi dan Objektif
Moto, Falsafah, Visi, Misi dan Objektif 2019-01-17T12:18:05+00:00

MOTO


Mesra, Telus dan Profesional

 

 

FALSAFAH


Keseimbangan jasmani, spiritual, emosi dan intelek teras kepada pembangunan pelajar holistik, seimbang dan berkeusahawanan

 

 

VISI


Memartabatkan keunggulan sahsiah pelajar sebagai pelengkap kepada kecemerlangan akademik

 

 

MISI


Bertekad melahirkan graduan integrasi ilmu Naqli dan Aqli dengan menyediakan perkhidmatan yang profesional, kebajikan yang telus dan pembangunan pelajar yang holistik, seimbang dan berkeusahawanan

 

 

OBJEKTIF


  • Menyediakan platform mengembangkan bakat dan membina sahsiah pelajar selari dengan Model Graduan. Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025.
  • Menyediakan perkhidmatan sokongan terhadap pelaksanaan, penglibatan dan penyertaan pelajar dalam program utama di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa.
  • Menguruskan pengagihan sumbangan kebajikan kepada pelajar yang berkelayakan.
  • Menyediakan khidmat latihan dan bimbingan halatuju kerjaya dan kebolehpasaran pelajar.
  • Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling ke arah kesejahteraan emosi pelajar.
  • Meminimumkan bilangan salahlaku tatatertib pelajar.
  • Menyediakan prasarana fizikal yang kondusif dan berkadaran dengan peruntukan Belanja Mengurus.