Kepimpinan dan Kesukarelawanan

/Kepimpinan dan Kesukarelawanan
Kepimpinan dan Kesukarelawanan 2018-11-19T08:31:06+00:00

FUNGSI UNIT KEPIMPINAN DAN KESUKARELAWANAN


1.Pengurusan Aktiviti Kesukarelawanan

2.Pengurusan Pengembaraan Global Islamic Students Outreach (GISO)

3.Pengurusan Tahun Berjeda

4.Pengurusan Badan Pelajar (Kawalan)

5.Pengurusan Aktiviti Badan Pelajar

6.Pengurusan Rekod Aktiviti Pelajar (GIINA / Tullabiyyah)

7.Penyediaan Fail, Data dan Rekod (MyMOHES, SETARA dan lain-lain)

8.Pengurusan Sambutan Bulan Kebangsaan

9.Penerbitan Direktori Aktiviti Pelajar

10.Pengurusan Laman Web

11.Penyelarasan Rubrik Patriotisme USIM

12.Penyelarasan Cetak Biru Kepimpinan Pelajar

13.Penubuhan dan Pendaftaran Badan Pelajar

14.Keurusetiaan Jawatankuasa Penyelarasan Aktiviti Pembangunan Pelajar

15.Keurusetiaan Jawatankuasa Pesta Konvokesyen

16.Keahlian Majlis Debat Universiti-Universiti Awam Malaysia (MADUM), Majlis Kesukarelawanan Universiti-Universiti Awam Malaysia (MASKUM), Majlis Kepimpinan dan Latihan Universiti-Universiti Awam Malaysia (MAKLUM)

17.Pengurusan Sanggar Jabatan