Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib

/Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib
Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib 2018-11-19T09:06:24+00:00

FUNGSI UNIT PENAJAAN, KEBAJIKAN DAN TATATERTIB


1.Pengurusan Kebajikan Pelajar Meliputi Perlindungan Takaful, Pinjaman Kecemasan, Sumbangan Kebajikan dan Agihan Zakat

2.Penjejakan Pelajar Berkeperluan

3.Penyelarasan Penajaan Pelajar

4.Pengurusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar

5.Keurusetiaan Jawatankuasa   Penyelarasan Peraturan  Pelajar

6.Pengurusan Tatatertib Pelajar (Bukan Akademik)

7.Keahlian Majlis Tatatertib dan Disiplin Universiti-Universiti Awam Malaysia (MATDUM)