Pengembaraan USIM GISO

/Pengembaraan USIM GISO
Pengembaraan USIM GISO 2021-11-08T11:34:03+00:00

PENGEMBARAAN USIM GISO

GLOBAL ISLAMIC STUDENTS OUTREACH (GISO)


Pengembaraan USIM GISO yang dilaksanakan sejak tahun 2011 telah membuka ruang di peringkat sarjana muda untuk terlibat dalam inisiatif dakwah ke rantau jauh melalui pelbagai aktiviti tujahan kesukarelawanan terutamanya di negara minoriti umat Islam. Sepanjang lapan (8) tahun penganjurannya dari tahun 2011 hingga tahun 2018, sejumlah 319 pengembaraan dengan penglibatan 7027 pelajar telah dilaksanakan meliputi 25 buah negara termasuklah Brunei, Filipina, Kemboja, Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia, Timor Leste, Singapura, China, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Australia, New Zealand, Sri Lanka, India, mauritius, Maldives, Emirah Arab Bersatu, Lubnan, Maghribi, Jordan, Turki dan Poland.

Kos keseluruhan pelaksanaan pengembaraan ini sepanjang tempoh tersebut mencecah RM13.51 juta dengan kurang daripada 11% ditampung melalui sumbangan USIM manakala selebihnya diusahakan oleh pelajar melalui tabungan dan aktiviti keusahawanan. Dalam usaha membantu pelajar menyediakan tabungan, USIM telah memperkenalkan Yuran Antarabangsa sejak tahun 2011 yang menetapkan supaya pelajar mendeposit sejumlah RM450.00 atau RM75.00 setiap semester selama enam (6) semester mulai semester pertama pengajian. Tabungan tersebut boleh dikeluarkan apabila permohonan pelajar untuk melaksanakan Pengembaraan USIM GISO diluluskan oleh panel penilai yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). Selain itu, USIM turut menggalakan dan memudahkan aktiviti keusahawanan di kalangan pelajar apabila membenarkan kutipan wang yang dibuat oleh peserta sesuatu aktiviti keusahawanan yang digerakkan melalui badan pelajar berdaftar. Wang tersebut dihimpunkan dan digunakan oleh pelajar untuk menampung kos pengembaraan mereka.

USIM juga telah mengeluarkan garis panduan khusus untuk pelaksanaan Pengembaraan USIM GISO yang menetapkan syarat yang perlu dipenuhi dalam permohonan untuk pertimbangan panel penilai terrmasuklah keperluan minimum 18 jam pengisian aktiviti tujahan kesukarelawanan. Aktivi kesukarelawanan yang dilaksanankan melalui Pengembaraan USIM GISO ini memfokuskan kepada pemindahan dan perkongsian ilmu dan manfaat di antara pelajar dan komuniti setempat yang diziarahi dalam usaha mengupayakan komuniti tersebut untuk menganjakkan kehidupan mereka ke tahap yang lebih baik daripada pelbagai aspek. Antara aktiviti tujahan tersebut termasuklah penyediaan kemudahan sanitasi, pembelajaran membaca, menulis dan mengira, pengajaran asas fardu ain dan bacaan al-Quran, pengajaran bahasa Arab dan Inggeris, pembinaan perpustakaan mini, pemeriksaan dan khidmat nasihat kesihatan, terapi seni, pembuatan baja kompos, perkongsian silang budaya, pengajaran seni khat, pelaksanaan korban dan akikah dan agihan pelbagai sumbangan selain mempromosikan USIM sebagai institusi pengajian tinggi yang mengintegrasikan ilmu naqli (wahyu) dan ilmu aqli (rasional).

Sekembalinya pelajar daripada pengembaraan mereka, sesi-sesi perkongsian pengalaman melibatkan pembentangan daripada setiap kumpulan pengembaraan diadakan di hadapan panel juri yang dilantik oleh USIM dan panel juri ini bebas mengemukan pandangan dan maklum balas terhadap pembentangan tersebut untuk penambahbaikan pengembaraan yang lain di masa hadapan. Sesi pekongsian pengalaman tersebut juga turut dihadiri oleh pelajar lain yang merancang untuk melaksanakan pengembaraan yang sama.

Pada tahun 2018, sejumlah 83 Pengembaraan USIM GISO melibatkan 1996 pelajar telah dilaksanakan dengan kesemuanya melibatkan 14 buah negara. Selaras dengan pacuan daya keusahawanan dan semangat kesukarelawanan yang diterapkan melalui pengembaraan ini, tahun 2018 juga menyaksikan pelajar telah berupaya meminimumkan pergantungan kepada sumbangan USIM kepada kurang daripada 7% manakala selebihnya diusahakan oleh pelajar sendiri.

Sesungguhnya Pengembaraan USIM GISO ini berupaya mewujudkan kuasa lunak di kalangan komuniti yang diziarahi agar USIM khususnya dan Malaysia amnya senantiasa dihargai dan rujuki pada masa hadapan terutamanya dalam inisiatif dakwah ke rantau jauh melalui aktiviti tujahan libatsama masyarakat dan kesukarelawanan di negara minoriti umat Islam. Ia juga selari dengan keberhasilan yang dihasratkan melalui Lonjakan 1 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia     ( Pengajian Tinggi) untuk melahirkan graduan yang holistik, seimbang dan keushawanan.

BACA SELANJUTNYA

BUKU FOTO GISO

CARTA PENGEMBARAAN GISO 2011-2018

Program Bulanan BHEP

« Dis 2021 » loading...
I S R K J S A
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2