Pejabat Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar

/Pejabat Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Pejabat Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar 2022-04-14T10:53:00+00:00
MD ISHAH RAHMAN
MD ISHAH RAHMANishah@usim.edu.my | 06-798 6100
ROKIAH NAWI
ROKIAH NAWIsu.ketuahep@usim.edu.my | 06-798 6101