PETIKAN KAEDAH-KAEDAH TATATERTIB PELAJAR 2009

PERKARA

PETIKAN KAEDAH-KAEDAH TATATERTIB PELAJAR 2009

MEROKOK

Pelajar dilarang merokok ketika berada di fem.usim.edu.my kawasan kampus. Perkara tersebut telah disebut di dalam Kaedah merujuk seperti berikut :

 

KEBERSIHAN DI DALAM KAMPUS

Pelajar tidak dibenarkan membuat kekotoran tidak kira di mana ketika berada di dalam kawasan kampus. Petikan kaedah tersebut jelas menerangkan maksudnya :

 

MEMBUAT BISING

Pelajar dilarang membuat bising sehingga boleh mengganggu ketenteraman orang lain ketika berada di dalam kawasan kampus. Perkara tersebut telah termaktub merujuk kepada kaedah berikut :

TEMPAT TINGGAK ATAU TEMPAT TIDUR DI DALAM KAMPUS

Pelajar tidak dibenarkan untuk tidur di mana-mana kawasan seperti di bawah tangga atau tempat terbuka ketika berada di dalam kawasan kampus. Petikan kaedah tersebut jelas menunjukkan maksudnya :