Moto, Falsafah, Visi, Misi dan Objektif

HEP Memacu Kecemerlangan.

 

Keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani menjadi teras kepada pembangunan pelajar holistik.

 

Memartabatkan keunggulan sahsiah pelajar sebagai pelengkap kepada kecemerlangan akademik.

 

Bertekad membangun dan the best site menyediakan persekitaran, prasarana dan kemudahan yang kondusif, produktif serta mesra pelajar ke arah melahirkan pelajar holsitik.

 

  • Membina sahsiah pelajar yang mencermin dan menyumbang kepada pemerkasaan citra Universiti.
  • Membimbing pelajar di dalam program arus perdana di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  • Mengurus dan memantau kebajikan dan keselamatan pelajar.
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pemantapan softskill, competitive skill dan survival skill untuk meningkatkan kebolehpasaran serta keupayaan pelajar menerokai peluang kerjaya.
  • Memantapkan jati diri pelajar untuk menempuh cabaran semasa.
  • Membina dan memantapkan jalinan yang produktif dengan Alumni USIM.
  • Menyediakan khidmat latihan dan bimbingan kerjaya.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 6157/6158/6159, Faks: +606-798 6155