Moto, Falsafah, Visi, Misi dan Objektif

Mesra, Telus dan the best site Profesional.

 

Keseimbangan jasmani, spiritual, emosi dan intelek teras kepada pembangunan pelajar holistik, seimbang dan berkeusahawanan.

 

Memartabatkan keunggulan sahsiah pelajar sebagai pelengkap kepada kecemerlangan akademik.

 

Bertekad melahirkan graduan integrasi ilmu Naqli dan Aqli dengan menyediakan perkhidmatan yang profesional, kebajikan yang telus dan pembangunan pelajar yang holistik, seimbang dan berkeusahawanan.

 

  • Menyediakan platform mengembangkan bakat dan membina sahsiah pelajar selari dengan Model Graduan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025. 

  • Menyediakan perkhidmatan sokongan terhadap pelaksanaan, penglibatan dan prices online cialis penyertaan pelajar dalam program utama di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa. 

  • Menguruskan pengagihan sumbangan kebajikan kepada pelajar yang berkelayakan. 

  • Menyediakan khidmat latihan dan bimbingan halatuju kerjaya dan kebolehpasaran pelajar. 

  • Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling ke arah kesejahteraan emosi pelajar. 

  • Meminimumkan bilangan salahlaku tatatertib pelajar. 

  • Menyediakan prasarana fizikal yang kondusif dan berkadaran dengan peruntukan Belanja Mengurus

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 6157/6158/6159, Faks: +606-798 6155