Piagam Pelanggan

Dalam merealisasikan misi dan wawasan untuk menjadikan USIM sebagai sebuah Universiti terkehadapan yang memartabatkan kecemerlangan ilmu dan generic viagra overnight insan yang mampu memberi sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia sejagat selaras dengan moto Bahagian Hal Ehwal Pelajar ’HEP Memacu Kecemerlangan’, dengan izin Allah S.W.T maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji untuk memenuhi hak-hak pelanggan utama kami iaitu seperti berikut:

KEPADA PELAJAR

  • Memberi khidmat yang mesra pelajar;
  • Menyediakan persekitaran, prasarana dan keperluan berkaitan  yang kondusif dan produktif kepada pembelajaran;

KEPADA STAF

  • Menyediakan khidmat dan sokongan yang sepenuhnya kepada Universiti;
  • Melahirkan modal insan kelas pertama yang mampu menyumbangkan tenaga dan buah fikiran demi kecemerlangan Universiti; dan

KEPADA NEGARA

  • Membekalkan bakal tenaga kerja yang berkualiti, kukuh dengan penghayatan nilai-nilai Islam untuk memenuhi keperluan masyarakat, negara dan dunia sejagat.

 

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 6157/6158/6159, Faks: +606-798 6155