Fungsi Unit Pentadbiran dan Keurusetiaan

1.   Penyediaan Bajet

2.   Unjuran Perjawatan

3.   Pengurusan Perolehan  

4.   Pengurusan Aset dan Inventori

5.   Pengurusan Kualiti

6.   Pengurusan Minggu Ta’aruf

7.   Pengurusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar

8.   Pelaporan Lembaga Pengarah Universiti    

9.   Pelaporan Pelan Integriti Nasional    

10. Pelaporan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus

11. Penyelarasan dan Pengrekodan Latihan

12. Penerbitan Buku Panduan HEP

13. Penerbitan Buletin HEP

14. Webmaster HEP

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 6157/6158/6159, Faks: +606-798 6155