Fungsi Unit Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib

1.   Pengurusan Tatatertib Pelajar

2.   Pengurusan Kebajikan Pelajar

3.   Pengurusan Insurans Pelajar

4.   Pengurusan Bantuan Tabung-Tabung Kebajikan

5.   Penyelarasan Penajaan Pelajar

6.   Keurusetiaan Jawatankuasa Kebajikan Pelajar

7.   Keurusetiaan Jawatankuasa Pengagihan Zakat dan Harta Wakaf

8.   Perhubungan Media Pelajar

9.   Keahlian Majlis Tatatertib dan Disiplin Universiti-Universiti Malaysia (MATDUM) 

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 6157/6158/6159, Faks: +606-798 6155