Fungsi Unit Kepimpinan Pelajar

1.   Penubuhan dan Pendaftaran Badan Pelajar

2.   Pengurusan Pertandingan Debat Bahasa Arab Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan

3.   Pengurusan Pertandingan Debat Bahasa Arab IPT Peringkat ASEAN

4.   Pengurusan Program Transformasi Kepimpinan Mahasiswa

5.   Pengurusan Majlis Kecemerlangan Siswa

6.   Pelaporan MyMohes/SETARA

7.   Penyelarasan Program Badan Pelajar

8.   Penyelarasan Lantikan Jurulatih Sambilan

9.   Keurusetiaan Jawatankuasa Penyelarasan Aktiviti Pembangunan Pelajar

10. Keurusetiaan Jawatankuasa Pesta Konvokesyen

11. Penerbitan Buku Garis Panduan Aktiviti Pelajar

12. Keahlian Majlis Kepimpinan dan Latihan Universiti-Universiti Malaysia (MAKLUM)

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 6157/6158/6159, Faks: +606-798 6155